Fenomén tinitus

Tinitus je viac, ako len zvuk vo vašich ušiach. Tinitus je vážny zdravotný problém súčasnosti a jeho výskyt narastá na celom svete. Odhaduje sa, že len v Nemecku je pre tinitus typickým pískaním, šumením, dunením či hučaním obťažovaných asi 10 miliónov ľudí. U cca. 20 % týchto pacientov to vedie k najťažším narušeniam kvality života.

Ušné šelesty sú so svojimi rôznorodými príčinami jedným z najkomplexnejších obrazov choroby medicínskej praxe. Najďalekosiahlejšie sa vyhýbajú objektívnej diagnóze. Ako liečiť niečo, čo môže mať také rozmanité príčiny?

Tinitus je poraziteľný

U klasickej terapeutickej metódy pri akútnom tinite je cieľom vyliečenie predpokladanej poruchy vnútorného ucha prostredníctvom zvýšenia prísunu kyslíka do orgánu. Pokiaľ sa však pod vplyvom tejto terapie nedostaví zlepšenie, v mnohých prípadoch sa vyvinie chronický tinitus. To znamená, že dotieravé ušné šelesty sa stanú nezvratnými.

Veľká časť postihnutých si vlastnými silami na viac alebo menej rušivé »vedľajšie zvuky« zvykne. Zvyšok upadne do bludného kruhu panických reakcií, ktoré vedú k priťažujúcim narušeniam kvality života. Prostredníctvom porúch spánku, odoziev strachu a eventuálneho zníženia pracovnej výkonnosti sa negatívne pôsobenie tinitu naďalej posilňuje. Ušné šelesty sa často vyskytujú súčasne s inými poruchami sluchu. K nim patrí nielen nahluchlosť ale aj precitlivenosť sluchu (hyperakúzia). Aj to vedie u postihnutých k posilneniu príznakov choroby. Tinitus a jeho následky sú vysoko komplexné dianie, ktoré je často krát možné zdolať len interdisciplinárne.

Existuje rad telesných príčin tinitu. Tými môžu byť napríklad poranenia hlavy/mozgu, traumy z tresku, funkčné poruchy krčnej chrbtice alebo čeľusťového kĺbu, ako aj poruchy látkovej výmeny a v ojedinelých prípadoch aj nádory na sluchovom nerve alebo v strednom uchu. Artériosklerotické zmeny u starších pacientov je taktiež potrebné brať do úvahy. Preto sú potrebné vyšetrenia odborných lekárov najrôznejších zameraní. Ak sú predložené príslušné nálezy, musia sa zahájiť indikované terapie. 

O subjektívnom tinite sa hovorí, keď nie je ako príčina preukázaný žiadny telu vlastný fyzikálny zdroj hluku. V týchto prípadoch sa dá vychádzať z chybného vytvárania informácií alebo ich spracovania v audítornom systéme. Ušné šelesty s viditeľným vonkajším zdrojom hluku sú naproti tomu oveľa zriedkavejšie. Popri hore uvedených nádoroch stredného ucha prichádza do úvahy ako príčina takzvaný »Tremor palatinus«.

Nezávisle od toho, či sa jedná o subjektívny alebo objektivizovateľný tinitus, prostredníctvom akútneho obrazu choroby sa spustí psychogénny proces, ktorý vytvára potrebu rozsiahlejšej opatery pacienta.

Retréningová terapia tinitu (TRT therapy)

Princípom retréningovej terapie, ktorú rozvinuli a zaviedli do praxe profesori Hazell a Jastreboff je samo-tréning pacienta za pomoci generátora širokopásmového šumu a zvukového pozadia. Ide o ambulantnú dlhodobú liečbu s aktívnou spoluprácou pacienta. 

Vyhýbať sa tichu je jedna z prvých poučiek pre pacienta, ktorý absolvuje retréningovú liečbu. Typ zvukového pozadia sa zvolí podľa možností pacienta, ktoré má v domácom prostredí. Najvhodnejšie sú prírodné zvuky- šumenie mora, šumenie dažďa, vtáčí spev alebo ezoterická hudba. Možno použiť aj príjemné orchestrálne melódie, menej sú vhodné televízor alebo rádio. Hlavnou zásadou je nikdy nezostávať v úplnom tichu. 

Cieľom terapie je dosiahnuť taký stav, aby vlastný tinitus začal vnímať ako zvukový signál, ktorý pre mozog nesignalizuje nebezpečenstvo ani nepríjemnosť a preto ho prestáva vnímať. Príkladom môžu byť domáce elektrospotrebiče, napr. nová mraznička, ktorá sa zapína a vypína, pričom počuť zvuk motora. Spočiatku tento zvuk vnímame, po určitom čase ho však prestaneme vnímať a počuť, hoci stále objektívne existuje. Retréningovou liečbou sa snažíme dosiahnuť podobný stav pri vnímaní tinitu. Dôležité je, aby pacient presne dodržiaval pokyny ošetrujúceho lekára, dodržiaval liečebný režim a správne nastavenie generátora šumu.

Vždy majte na pamäti, že retréningová terapia je dlhodobá a môže trvať približne 18-24 mesiacov, u výlučne nočného nosenia sa môže predĺžiť až na 36 mesiacov. Prístroje používajte nielen v domácom prostredí, ale aj v zamestnaní, či iných bežných životných situáciách.