Kompenzačné pomôcky

Introson 2.4 tv-audio slúchadlá (+Optický kábel)

Introson 2.4 tv-audio slúchadlá (+Optický kábel)
Akčná ponuka

Prenos medzi vysielačom a prijímačom prebieha na frekvencii 2.4 GHz a využíva najmodernejšiu...

Vaša cena: 229,00 € (Pôvodná cena: 249,00 €)

Digitálny budík DS-1 s vibračnou podložkou

Digitálny budík DS-1 s vibračnou podložkou

Set digitálny budík DS-1 v elegantnej striebornej farbe s vibračnou podložkou. • Obzvlášť veľký...

Vaša cena: 120,00 €

Osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky môžu pre získanie kompenzačnej pomôcky požiadať o finančný príspevok od miestne príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
Kompenzačné pomôcky sú vhodné aj pre rôzne inštitúcie, ktoré zabezpečujú starostlivosť o sluchovo postihnuté osoby, alebo ich zamestnávajú (napríklad školy, zariadenia sociálnej starostlivosti, firmy, ktoré zamestnávajú sluchovo postihnutých zamestnancov a pod.).