Kompenzačné pomôcky

 

Kompenzačné pomôcky v našej ponuke sú prevažne technické pomôcky určené ľuďom, ktorí majú poruchu sluchu. Sú vhodné ako pre nepočujúcich, tak pre používateľov načúvacích prístrojov alebo kochleárnych implantátov. Kompenzačné pomôcky a signalizačné systémy prispievajú k zlepšeniu kvality života ľudí so sluchovým postihnutím.
 
Pomáhajú v životných situáciách, kedy z nejakého dôvodu nie je možné používať vlastnú individuálnu kompenzačnú pomôcku, ako je napríklad načúvací prístroj napr. pri sprchovaní, spánku, alebo počas opravy či údržby prístroja. Vďaka kompenzačným pomôckam budú počuť dôležité zvuky, alebo dostanú informáciu pomocou zábleskového systému, či už pôjde o zvonenie dverového zvončeka, telefónu, prípadne plač dieťaťa a pod. 
 
Bezdrôtové zariadenia na počúvanie televízie (TV) umožňujú lepšie sledovanie televízie bez sprievodných ruchov v domácnosti a bez obťažovania okolia nadmerným hlukom TV prijímača.
 
Osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky môžu pre získanie kompenzačnej pomôcky dokonca požiadať o finančný príspevok od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Kompenzačné pomôcky sú vhodné aj pre rôzne inštitúcie, ktoré zabezpečujú starostlivosť o sluchovo postihnuté osoby, alebo ich zamestnávajú (napríklad školy, zariadenia sociálnej starostlivosti, firmy, ktoré zamestnávajú sluchovo postihnutých zamestnancov a pod.).

Detailnejšie sa o jednotlivých pomôckach dozviete viac v našom e-shope v sekcii Kompenzačné pomôcky