Nový načúvací prístroj - čo robiť, aby neskončil v zásuvke?

14.12.2014 15:00

Veľa ľudí vkladá nádej do načúvacieho prístroja a potom ho často znechutení prestanú nosiť. Odborníci zdôrazňujú, že trvá istý čas, kým sa používateľ prispôsobí inému spôsobu počutia.

Tieto odporúčania by mali zrýchliť proces adaptácie:

  • ak je to možné, požiadajte rečníka, ktorého reč sledujete s ťažkosťami, aby hovoril pomalšie a hlbším hlasom. Strata sluchu sa všeobecne najčastejšie vyskytuje vo vyšších frekvenciách – aj preto je zvyčajne ťažšie rozumieť ženskej reči ako mužskej
  • veľa sluchovo postihnutých sa podvedome snaží zlepšiť zrozumiteľnosť odzeraním (čítaním) z pier. Dobré osvetlenie a viditeľnosť celej tváre rečníka odzeranie uľahčuje. Svetlo v pozadí rečníka, alebo jeho postavenie v tieni môže spôsobovať komplikácie
  • pripravte sa vopred na sociálne situácie. Ak idete napríklad do reštaurácie s priateľmi, snažte sa posadiť chrbtom k stene, alebo vyššej zástene, čím obmedzíte neželané zvuky prichádzajúce zozadu
  • pravidelne sledujte tvorbu cerumenu (ušného mazu), najmä ak načúvací prístroj nosíte vo zvukovode. Inak sa vám môže stať, sa hlasitosť prístroja môže znižovať a môžu sa objaviť obťažujúce zvuky pri prežúvaní alebo pohyboch sánky.
Späť