Generátory šumu Hansaton

Generátory šumu (známe tiež ako tinnitus maskéry) Hansaton WAVE® Hansaton ACTIVO WAVE® sú zaradené v Zozname liečiv a zdravotníckych pomôcok hradených zo systému zdravotného poistenia a môže Vám ich predpísať váš ORL lekár alebo foniater. O aktuálnej výške príspevku zo systému zdravotného poistenia sa môžete informovať telefonicky alebo prostredníctvom nášho kontaktného formulára, ktorý nájdete tu.

 

Hansaton WAVE® a Hansaton ACTIVO WAVE®

Koncepcia generátorov šumu Hansaton WAVE®, má rozhodujúcu prednosť v tom, že zvuky tinitu budú zamiešané do širokopásmového, »zdravého« šumu tela, blízko prahu počuteľnosti. Stratia tým svoju rušivú dominanciu a ostatnú napriek tomu počuteľné ako signály. Subkortikálny systém ostane aktívny a integrovaný. Tinitus stratí svoj negatívny význam.

Hansaton WAVE® je určený pre otvorené použitie (OPEN FITTING). Signály okolitého prostredia sa tak dostanú do ucha bez prekážky. Vnímanie tinitu, znížené prostredníctvom generovaného širokopásmového šumu, zabezpečí postihnutým pacientom bezprostrednú úľavu, ktorá im umožní aby sa s pokojom pustili do re-tréningovej terapie. Ak chýba nepríjemné vnímanie, tak znecitlivie aj subkortikálne vnímanie tinitu. Výsledkom tohto znecitlivenia je »znesiteľnosť« tinitu aj pri vypnutom generátore šumu.

Tento proces prebieha postupne v časovom úseku približne dvoch rokov a so starostlivým dohľadom ošetrujúceho re-tréningového tímu, skladajúceho sa z foniatra a špecialistu na načúvacie prístroje (audio-protetika).

Priebežná starostlivosť

Špecialista na načúvacie prístroje (audio-protetik) môže prístroj Hansaton WAVE®  nastaviť podľa príslušného pokroku v re-tréningovej terapii. Na konci úspešnej liečby je tinitus prostredníctvom vybudovania nového sluchového zmyslu možné považovať za prakticky vyliečený. Program Hansaton WAVE® zahŕňa všetky možnosti terapie, ktoré sa v praxi re-tréningovej terapie preukázali ako zmysluplné a potrebné.

Pri súčasnej potrebe re-tréningovej terapie a kompenzácie straty sluchu je k dispozícii kombinovaný prístroj Hansaton ACTIVO WAVE®, ktorý v sebe spája 2 zariadenia: generátor šumu a načúvací prístroj. Podľa potreby a želania zákazníka sa môžu realizovať rozmanité spôsoby nosenia, či už za uchom, alebo individuálym zvukovodovým prístrojom vyrobeným na mieru pre konkrétneho klienta.

Akčná ponuka